KONSULTACJE WSTĘPNE

Przed podjęciem psychoterapii (indywidualnej czy grupowej) niezbędne jest wstępne rozeznanie problemu, by na tej podstawie ustalić ramy leczenia (formę, czas, metodę). W trakcie konsultacji wstępnych (1-3) zbieram podstawowe informacje o pacjencie, wyjaśniam wybraną metodę pracy i ustalam wspólnie kontrakt terapeutyczny.

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

…będzie pomocna osobom, które cierpią z powodu problemów i trudności natury psychicznej i czują się wobec nich bezradne, gdyż wyczerpały wszystkie znane sposoby poradzenia sobie z nimi.

Psychoterapię prowadzę w formie cotygodniowych sesji w stałym terminie.

 

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

…jest zalecana osobom, które źródło swojego cierpienia widzą w relacjach z innymi – mają za sobą trudne doświadczenia w rodzinie, w której dorastali, trudno im zbudować satysfakcjonujący związek czy wręcz unikają kontaktu z innymi. Udział w grupie może przynieść wiele korzyści, gdyż sam w sobie oznacza już pierwszy krok w kierunku zmiany. Łatwiej zbliżyć się do ludzi w warunkach terapeutycznych, gdzie jest miejsce na osłabienie swoich obaw, sprawdzenie swoich założeń czy próbowanie nowych zachowań.

Zapraszam serdecznie do kontaktu w sprawie kwalifikacji do grupy. Dla osób zainteresowanych, ale niezdecydowanych polecam na początek wziąć udział w warsztatach.